KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

O nas

info

Drodzy rodzice, w związku z zakończeniem okresu kwarantanny (12.10.2020r. do godz.00:00), od dnia 13.10.2020r. zapraszamy ponownie wszystkie dzieci z grupy I słoneczka.


komunikat

Zawiadamiamy, iż od dnia jutrzejszego 08.10.2020r. zamknięty zostaje oddział I (słoneczka) w naszej placówce, z uwagi na potwierdzony przypadek covid-19. Dzieci które były nieobecne dnia 02.10.2020r. oraz ich rodziny nie będą podlegać kwarantannie.

Z rodzicami dzieci uczęszczających do grupy skontaktują się pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bełchatowie.

Pozostałe dzieci z grup Tygryski, Gwiazdeczki, Biedronki i Zajączki przychodzą do przedszkola.

informacja

Rodzice deklarujący pobyt dziecka w przedszkolu są bezpośrednio odpowiedzialni za podjętą decyzję i zobowiązani przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola do zapoznania się z „Procedurą organizacji i bezpiecznego funkcjonowania przedszkola dla dzieci wraz z wytycznymi przy otwarciu przedszkoli od dnia 1 września 2020 roku". Przypominamy, że po przyprowadzeniu oraz przekazaniu dziecka nauczycielowi należy niezwłocznie opuścić teren przedszkola. Ta sama zasada obowiązuje po odebraniu dziecka z przedszkola. Na terenie placówki prosimy o nie tworzenie zgromadzeń osób dorosłych, jak i dzieci przed lub po pobycie w przedszkolu.

Procedura COVID-19 obowiazująca od 1 września 2020r.pdf

komunikat

Z dniem 1 września 2020r. dzieci rozpoczną edukację w przedszkolu w formie stacjonarnej z zachowaniem wytycznych GIS, MZ i MEN. 

Wszystkich rodziców prosimy o zapoznanie się z zaleceniami GIS z dnia 25.08.2020r.

https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3--iv-aktualizacja

Dla bezpieczeństwa prosimy aby dziecko przyprowadzane i odbierane było przez jednego opiekuna z możliwością wejścia do szatni (jeśli to konieczne). Jednakże w pomieszczeniu nie powinno znajdować się więcej niż 5 osób dorosłych jednocześnie. W razie konieczności wejścia do budynku przedszkola prosimy poruszać się w maseczkach zakrywających nos i usta, jednorazowych rękawiczkach oraz przestrzegać odległości.

Z uwagi na sytuację związaną z pandemią, prosimy o wyrozumiałość oraz bezwzględne przestrzeganie wszelkich procedur obowiązujących na terenie przedszkola.


info

Uprzejmie prosimy wszystkich rodziców o wypełnienie niżej wymienionych dokumentów oraz dostarczenie ich w terminie do 4.09.2020r. nauczycielom w grupach. Dokumenty obowiązują zarówno dzieci przyjęte od 1 września 2020 r. jak i kontynuujące edukację przedszkolną.

  1. druk Upoważnienia do odbioru dziecka w roku szkolnym 2020/2021;
  2. druk Oświadczenia dotyczącego opłat na rok szkolny 2020/2021;
  3. druk Wniosku o obniżenie miesięcznej opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (w przypadku korzystania)
  4. druk Oświadczenia dotyczącego sytuacji epidemicznej COVID-19

Dokumenty dostępne do pobrania w zakładce Kącik rodzica - Dokumentacja przedszkolna.


SZANOWNI RODZICE!
Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 w Przedszkolu Samorządowym nr 5 im. J. Brzechwy w Bełchatowie znajdują się w zakładce „Rekrutacja”.

Od 07.04 do 09.04 prosimy o potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (zakładka Rekrutacja  DRUKI OBOWIĄZUJĄCE W PROCESIE REKRUTACJI)

 


Przedszkole Samorządowe nr 5 w Bełchatowie posiada profil ekologiczny. Funkcjonuje w nim 5 grup oddziałowych, do których uczęszcza 125 dzieci. Placówka ma duży ogród przedszkolny wykorzystywany do zabaw, rekreacji i doświadczeń z przyrodą. Prowadzone są ciekawe koła zainteresowań, pokazy multimedialne, konkursy, wystawy, eksperymenty i zabawy badawcze oraz różne akcje i działania z zakresu edukacji. Placówka bierze udział w konkursach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Kadrę przedszkola tworzy grupa wykształconych nauczycieli, zaangażowanych w pracę z dziećmi. Posiadają pełne kwalifikacje uprawniające do pracy w przedszkolu wymagane przez MEN, liczne dodatkowe kursy i szkolenia.