Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Ekologia

Konkurs "Nasze ekologiczne pracownie"

W roku szkolnym 2020/2021 nasze  przedszkole znalazło się w gronie laureatów konkursu o dotację WFOŚiGW w Łodzi 
pn. "Nasze ekologiczne pracownie".

Celem konkursu pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie” jest dokonanie wyboru najlepszych projektów do wsparcia finansowego w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi polegających na polepszeniu warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowni edukacyjnych w szkołach. 

Koszt całkowity zadania wynosi 52 887,00 zł.

Kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi wynosi 44 887,00 zł.

Udział własny (środki Urzędu Miasta) wynosi 8 000,00 zł.

 

REALIZACJA ZADANIA „UTWORZENIE PUNKTU DYDAKTYCZNEGO W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 5 IM. JANA BRZECHWY W BEŁCHATOWIE”

W RAMACH  KONKURSU „NASZE EKOLOGICZNE PRACOWNIE”

W Przedszkolu Samorządowym nr 5 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie w okresie wakacyjnym zostało zrealizowane zadanie  w ramach konkursu „Nasze ekologiczne pracownie”.

Punkt dydaktyczny- „Eko-kwatera przyrodniczego bohatera” powstał od podstaw i został wyposażony w ekologiczne i przyrodnicze  środki dydaktyczne. Ma na celu pobudzenie aktywności do badań i obserwacji przyrodniczych, które będą rozwijały wyobraźnię przedszkolaków i zachęcą do poznawania otaczającego środowiska i natury - ptaków,  roślin i owadów.

Projekt zakładał innowacyjne zagospodarowanie centralnej części placu, doposażenie tego miejsca w drzewa, krzewy i zioła, które poprawią wizerunek ogrodu oraz poprawią czystość powietrza, którym oddychają dzieci.

Tablice i gry dydaktyczne przyczynią się do propagowania treści ekologicznych wśród dzieci i dorosłych związanych z naszym przedszkolem.

Założenie zielnika umożliwi propagowanie zdrowego żywienia i będzie dawało możliwość korzystania z niego przez kuchnię przedszkolną do przyrządzania zdrowych posiłków. Co roku dzieci będą mogły sadzić lub wysiewać zioła, opiekować się nimi przez cały sezon i obserwować proces ich wzrostu.

Nasz ogród  stał się miejscem wielozmysłowego poznawania świata przyrody, w  którym można odkrywać, uczyć się, badać oraz naturalnie bawić się. Jest to teren o dużej wartości poznawczej, polegającej na wzmacnianiu rozwoju w zakresie integracji zmysłów. Nowatorski pomysł przeznaczony jest do stymulacji sensorycznej i terapii zabawą poprzez dostarczanie wielu wrażeń zmysłowych sprzyjających rozwojowi dziecka.

„Eko-kwatera przyrodniczego bohatera” to punkt dydaktyczny o charakterze sensoryczno – zmysłowym, w którym każda "kwatera" - strefa, służy innemu rodzajowi doświadczania i pobudza inny zmysł. Nasz ogród jest prosty i łatwy w pielęgnacji, aby zaangażować starsze dzieci w te czynności, a z drugiej strony zachwyca kolorami kwiatów i zapachami, intensywnie oddziałując na dziecięce zmysły.


 

"Nasze przygody z kropelką wody"

Przedszkole Samorządowe nr 5 im J. Brzechwy w Bełchatowie realizuje od września do czerwca 2020r program edukacji ekologicznej pt: " Nasze przygody z małą kropelką wody" dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Projekt ekologiczny pn: „Nasze przygody z małą kropelką wody” realizowany w Przedszkolu Samorządowym nr 5 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie jest przeznaczony dla wszystkich dzieci, nauczycieli, pracowników obsługi, dyrektora i rodziców. Naszymi działaniami wskażemy społeczności lokalnej sposoby zrównoważonego korzystania z zasobów wodnych z korzyścią dla środowiska:

-Naturalny potencjał odbiorców projektu został ukierunkowany na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi dziecka
w jego różnych aspektach: społecznym, ekologicznym i przyrodniczym.

-Realizowanie zadań wynikających z projektu obejmie ważne dla Miasta Bełchatowa tematy proekologiczne związane
ze stanem wód, oczyszczaniem, korzystaniem z zasobów wodnych.

-Przedszkole w tej kwestii będzie współpracowało z Urzędem Miasta Bełchatowa oraz Starostwem Powiatowym. Nawiązanie współpracy ze środowiskiem jest ważne dla prawidłowego rozwoju dzieci, rozbudzania ich zainteresowań, zdolności i kształtowania postaw społecznych.

-Współpraca z firmą WODKAN, zwiedzanie ujęcia wody „Myszaki” w Bełchatowie, spotkanie z pracownikami laboratorium w przedszkolu ( pogadanki, ciekawe eksperymenty, pokaz multimedialny). Podczas wizyt pracownicy uświadomią dzieciom niewłaściwe korzystanie z wody np. kapiące krany, nieszczelne rury wodociągowe, kanalizacja zapchana poprzez wrzucanie nieodpowiednich odpadów higienicznych ( nawilżające chusteczki jednorazowego użytku).

-Zajęcia z przedstawicielami różnych grup zawodowych np. ratownik WOPR, wędkarz, instruktor oświaty zdrowotnej Z PSSE w Bełchatowie pozwolą na zapoznanie dzieci z różnymi aspektami obcowania z wodą.

-Udział zaprzyjaźnionego przedszkola z Opoczna w festiwalu piosenki ekologicznej pt. „Deszczowa piosenka”, pozwoli na propagowanie tematyki o wodzie poprzez różne formy działalności edukacyjnej.

Środki pieniężne zaplanowane na realizację projektu zostaną przeznaczone na opłacenie: np. biletów wstępu, przewozu dzieci na wycieczki, zakup nagród dla uczestników konkursów, warsztatów tematycznych, a także zakup pomocy dydaktycznych związanych tematycznie z realizacją projektu.

Środki jakie otrzymaliśmy z projektu ekologicznego z WFOŚiGW w Łodzi to:

- 15 561 zł na pomoce dydaktyczne realizowane w projekcie

- 7 130 zł wycieczki oraz warsztaty terenowe 

- 9 190 zł warsztaty ekologiczne

- 1 300 zł na nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach ekologicznych

- 1 328 zł artykuły biurowe, papiernicze i eksploatacyjne 


Dyrektor przedszkola M. Grzybek opracowała program innowacyjny z wychowania ekologicznego, który został zaopiniowany przez Kuratorium Oświaty. Innowacja ta prowadzona jest w 5 grupach wiekowych do dnia dzisiejszego. Przedszkole zrealizowało dziesięć programów przy współpracy WFOŚiGW w Łodzi, w ramach którego wydaliśmy przewodnik ekologiczny dla nauczycieli i dzieci w wieku przedszkolnym „Szlakiem przyrody po regionie bełchatowskim”. Przedszkole wzięło udział w wojewódzkim konkursie i dwukrotnie otrzymało nagrody Eko- przedszkola i II miejsce „Ekobelfer”, które zajęła p.Dyrektor.