Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Ekologia

 

Przedszkole Samorządowe nr 5 im J. Brzechwy w Bełchatowie realizuje od września do czerwca 2020r program edukacji ekologicznej pt: " Nasze przygody z małą kropelką wody" dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Projekt ekologiczny pn: „Nasze przygody z małą kropelką wody” realizowany w Przedszkolu Samorządowym nr 5 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie jest przeznaczony dla wszystkich dzieci, nauczycieli, pracowników obsługi, dyrektora i rodziców. Naszymi działaniami wskażemy społeczności lokalnej sposoby zrównoważonego korzystania z zasobów wodnych z korzyścią dla środowiska:

-Naturalny potencjał odbiorców projektu został ukierunkowany na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi dziecka
w jego różnych aspektach: społecznym, ekologicznym i przyrodniczym.

-Realizowanie zadań wynikających z projektu obejmie ważne dla Miasta Bełchatowa tematy proekologiczne związane
ze stanem wód, oczyszczaniem, korzystaniem z zasobów wodnych.

-Przedszkole w tej kwestii będzie współpracowało z Urzędem Miasta Bełchatowa oraz Starostwem Powiatowym. Nawiązanie współpracy ze środowiskiem jest ważne dla prawidłowego rozwoju dzieci, rozbudzania ich zainteresowań, zdolności i kształtowania postaw społecznych.

-Współpraca z firmą WODKAN, zwiedzanie ujęcia wody „Myszaki” w Bełchatowie, spotkanie z pracownikami laboratorium w przedszkolu ( pogadanki, ciekawe eksperymenty, pokaz multimedialny). Podczas wizyt pracownicy uświadomią dzieciom niewłaściwe korzystanie z wody np. kapiące krany, nieszczelne rury wodociągowe, kanalizacja zapchana poprzez wrzucanie nieodpowiednich odpadów higienicznych ( nawilżające chusteczki jednorazowego użytku).

-Zajęcia z przedstawicielami różnych grup zawodowych np. ratownik WOPR, wędkarz, instruktor oświaty zdrowotnej Z PSSE w Bełchatowie pozwolą na zapoznanie dzieci z różnymi aspektami obcowania z wodą.

-Udział zaprzyjaźnionego przedszkola z Opoczna w festiwalu piosenki ekologicznej pt. „Deszczowa piosenka”, pozwoli na propagowanie tematyki o wodzie poprzez różne formy działalności edukacyjnej.

Środki pieniężne zaplanowane na realizację projektu zostaną przeznaczone na opłacenie: np. biletów wstępu, przewozu dzieci na wycieczki, zakup nagród dla uczestników konkursów, warsztatów tematycznych, a także zakup pomocy dydaktycznych związanych tematycznie z realizacją projektu.

Środki jakie otrzymaliśmy z projektu ekologicznego z WFOŚiGW w Łodzi to:

- 15 561 zł na pomoce dydaktyczne realizowane w projekcie

- 7 130 zł wycieczki oraz warsztaty terenowe 

- 9 190 zł warsztaty ekologiczne

- 1 300 zł na nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach ekologicznych

- 1 328 zł artykuły biurowe, papiernicze i eksploatacyjne 

 http://www.wfosigw.lodz.pl/ 


Dyrektor przedszkola M. Grzybek opracowała program innowacyjny z wychowania ekologicznego, który został zaopiniowany przez Kuratorium Oświaty. Innowacja ta prowadzona jest w 5 grupach wiekowych do dnia dzisiejszego. Przedszkole zrealizowało dziesięć programów przy współpracy WFOŚiGW w Łodzi, w ramach którego wydaliśmy przewodnik ekologiczny dla nauczycieli i dzieci w wieku przedszkolnym „Szlakiem przyrody po regionie bełchatowskim”. Przedszkole wzięło udział w wojewódzkim konkursie i dwukrotnie otrzymało nagrody Eko- przedszkola i II miejsce „Ekobelfer”, które zajęła p.Dyrektor.