Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

REKRUTACJA 2023/2024

Komunikat Dyrektora z dnia 23.03.2023r. Przedszkola Samorządowego nr 5 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 5 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie zawiadamia rodziców/opiekunów prawnych, że w dniu 17 marca 2023r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej kwalifikującej dzieci na rok szkolny 2023/2024.

W terminie od 24.03.2023r. do 29.03.2023 rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do złożenia osobiście w budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie pisemnego oświadczenia stanowiącego potwierdzenie woli przyjęcia zakwalifikowanego kandydata do naszej placówki na rok 2023/2024.

Niedotrzymanie terminu skutkuje skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych.

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych nastąpi  w dniu 30.03.2023r.

W załączeniu druk do pobrania i wypełnienia:

Oświadczenie woli


Informujemy, iż od 6 lutego do 16 marca 2023 r. prowadzimy  rekrutację do naszego Przedszkola na rok szkolny 2023/2024. 
- W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci z rodzin wielodzietnych, wychowywane przez samotnych rodziców, objęte pieczą zastępczą i z rodzin, w których występuje niepełnosprawność.
- W kolejnym etapie obowiązywać będą kryteria przyjęte przez Radę Miejską w Bełchatowie z dnia 23 lutego 2017 roku, tj. zatrudnienie obojga rodziców, odległość od Przedszkola (do 3 km) i fakt, że już jedno dziecko uczęszcza do placówki.

Dokumenty rekrutacyjne można również pobrać w budynku Przedszkola.
Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie osobiście, w godzinach pracy Przedszkola. Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na wynik rekrutacji.

W załączeniu: 

1. Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego nr 5 w Bełchatowie

2. Oświadczenie dla celów przeprowadzenia drugiego etapu rekrutacji

3. Oświadczenie dotyczące wielodzietności

4. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

5. Klauzula informacyjna


Komunikat Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 5 w Bełchatowie z dnia 31 stycznia 2023 roku o liczbie wolnych miejsc w Przedszkolu na rok szkolny 2023/2024

Podstawa prawna: art. 20w ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy  o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014, poz. 7  i 811 z późń. zm.)

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 5 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie informuje, iż liczba wolnych miejsc na rok szkolny 2023/2024 wynosi: 33.

Terminarz rekrutacji 

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do Przedszkola Samorządowego nr 5 w Bełchatowie na rok szkolny 2023/2024 - zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2023 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 9 stycznia 2023r. w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Bełchatów na rok szkolny 2023/2024

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

06.02.2023 – 16.03.2023

 

01.08.2023 – 18.08.2023

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

 

17.03.2023 – 22.03.2023

 

21.08.2023 – 23.08.2023

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

23.03.2023

 

24.08.2023

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

24.03.2023 – 29.03.2023

 

25.08.2023 – 28.08.2023

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

30.03.2023

 

29.08.2023